Giá trị định giá Đất đường Phạm Hữu Lầu, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

47,047,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
37,638,016 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
51,752,272 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
34,676,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phạm Hữu Lầu, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh)