Giá trị định giá Đất đường Đường Số 11, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

22,725,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
18,180,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
24,997,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
33,676,430 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 11, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh)