Giá trị định giá Đất đường Đường Số 1, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

63,125,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
50,500,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
69,437,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
33,676,430 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 1, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh)