Giá trị định giá Đất đường Trịnh Như Khuê, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

29,753,780 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
23,803,024 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
32,729,158 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
14,322,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trịnh Như Khuê, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)