Giá trị định giá Đất đường Bờ kinh T12, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

9,421,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
7,537,152 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
10,363,584 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
14,030,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bờ kinh T12, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)