Giá trị định giá Đất đường Bờ Nhà Thờ, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

14,232,540 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
11,386,032 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
15,655,794 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
15,053,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bờ Nhà Thờ, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)