Giá trị định giá Đất đường Bờ Kinh, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

11,730,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
9,384,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
12,903,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
14,907,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bờ Kinh, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)