Giá trị định giá Đất đường Đường Số 98, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

44,508,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
35,606,976 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
48,959,592 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
49,510,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 98, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)