Giá trị định giá Đất đường Nam Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

66,650,910 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
53,320,728 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
73,316,001 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
49,025,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nam Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)