Giá trị định giá Đất đường Đường Số 6, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

55,014,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
44,011,760 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
60,516,170 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
49,025,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 6, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)