Giá trị định giá Đất đường Đường Số 440, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

54,522,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
43,617,920 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
59,974,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
46,113,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 440, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)