Giá trị định giá Đất đường Đường Số 68, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

176,572,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
141,257,984 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
194,229,728 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
170,247,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 68, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)