Giá trị định giá Đất đường Đường Số 2A, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

173,320,570 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
138,656,456 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
190,652,627 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
168,510,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 2A, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)