Giá trị định giá Đất đường Đường Số 22, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

181,977,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
145,582,208 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
200,175,536 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
175,459,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 22, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)