Giá trị định giá Đất đường Đường Số 40, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

183,779,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
147,023,616 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
202,157,472 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
177,196,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 40, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)