Giá trị định giá Đất đường Đường Số 61, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

41,462,190 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
33,169,752 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
45,608,409 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
48,054,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 61, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)