Giá trị định giá Đất đường Đường Số 53, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

45,969,930 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
36,775,944 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
50,566,923 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
55,320,270 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 53, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)