Giá trị định giá Đất đường Đường Số 45, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

68,453,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
54,763,008 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
75,299,136 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
54,246,090 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 45, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)