Giá trị định giá Đất đường Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

88,516,140 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
70,812,912 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
97,367,754 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
55,320,270 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)