Giá trị định giá Đất đường Đường Số 17, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

83,362,370 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
66,689,896 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
91,698,607 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
54,246,090 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 17, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)