Giá trị định giá Đất đường Đường Số 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

45,180,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
36,144,360 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
49,698,495 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
56,394,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)