Giá trị định giá Đất đường Đường Số 43, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

47,391,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
37,912,976 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
52,130,342 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
54,246,090 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 43, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)