Giá trị định giá Đất đường Đường Số 38, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

49,170,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
39,336,096 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
54,087,132 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
54,783,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 38, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)