Giá trị định giá Đất đường Đường Số 3, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

52,122,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
41,697,696 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
57,334,332 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
106,711,090 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 3, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)