Giá trị định giá Đất đường Đường Số 15, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

107,488,610 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
85,990,888 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
118,237,471 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
100,494,910 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 15, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)