Giá trị định giá Đất đường Đường Số 23, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

119,690,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
95,752,704 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
131,659,968 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
99,458,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 23, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)