Giá trị định giá Đất đường An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

164,387,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
131,509,728 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
180,825,876 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
101,530,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)