Giá trị định giá Đất đường Đường Số 28, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

36,976,380 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
29,581,104 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
40,674,018 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
52,634,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 28, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)