Giá trị định giá Đất đường Đường Số 24, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

100,107,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
80,085,728 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
110,117,876 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
104,639,030 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 24, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)