Giá trị định giá Đất đường Đường Số 22, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

56,432,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
45,146,192 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
62,076,014 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
84,982,410 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 22, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)