Giá trị định giá Đất đường Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

156,248,010 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
124,998,408 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
171,872,811 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
84,982,410 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)