Giá trị định giá Đất đường Đường Số 10, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

121,098,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
96,878,784 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
133,208,328 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
85,823,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 10, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)