Giá trị định giá Đất đường Đào Cam Mộc, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

91,908,630 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
73,526,904 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
101,099,493 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
83,299,590 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đào Cam Mộc, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)