Giá trị định giá Đất đường Đường Số 212, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

41,789,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
33,431,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
45,968,505 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
45,142,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 212, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)