Giá trị định giá Đất đường Đường Số 2, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

49,964,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
39,971,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
54,960,675 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
63,229,950 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 2, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)