Giá trị định giá Đất đường Võ Văn Ngân, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

196,314,910 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
157,051,928 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
215,946,401 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
62,025,570 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Võ Văn Ngân, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)