Giá trị định giá Đất đường Đoàn Công Hớn, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

83,599,950 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
66,879,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
91,959,945 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
62,025,570 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đoàn Công Hớn, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)