Giá trị định giá Đất đường Kha Vạn Cân, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

78,166,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
62,532,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
85,982,820 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
63,229,950 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Kha Vạn Cân, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)