Giá trị định giá Đất đường Đường Số 2, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

48,876,590 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
39,101,272 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
53,764,249 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
49,996,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 2, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)