Giá trị định giá Đất đường Đường Số 14, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

38,861,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
31,089,184 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
42,747,628 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
45,627,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 14, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)