Giá trị định giá Đất đường Đường Số 13, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2023

Giá trị định giá Đất trung bình

49,219,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
39,375,792 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
54,141,714 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
58,412,430 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 13, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)