Giá trị định giá Đất đường Đường Số 13, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

28,723,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
22,979,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
31,596,180 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
33,466,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 13, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)