Giá trị định giá Đất đường Đường Số 22, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

40,906,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
32,724,864 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
44,996,688 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
34,831,980 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 22, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)