Giá trị định giá Đất đường Đường Số 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

35,625,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
28,500,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
39,187,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
32,441,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)