Giá trị định giá Đất đường Xa Lộ Đại Hàn, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

41,844,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
33,475,584 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
46,028,928 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
34,831,980 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xa Lộ Đại Hàn, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)