Giá trị định giá Đất đường Đường Số 12, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

65,373,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
52,298,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
71,910,630 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
79,933,950 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 12, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)