Giá trị định giá Đất đường Đường Số 12, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

79,476,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
63,581,520 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
87,424,590 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
102,279,670 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 12, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)