Giá trị định giá Đất đường Đường Số 1, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

113,660,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
90,928,680 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
125,026,935 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
96,203,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 1, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)