Giá trị định giá Đất đường Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

203,088,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
162,470,520 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
223,396,965 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
96,203,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)