Giá trị định giá Đất đường Đường Số 10, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

133,664,410 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
106,931,528 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
147,030,851 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
102,279,670 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 10, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)